CEC bij A Struggle for Peace in Utrecht

Onlangs was het China Expertise Centre aanwezig bij het congres ‘A Struggle for Peace’, georganiseerd door SIB-Utrecht. Henk Schulte Nordholt sprak voor het onderdeel ‘China’s derde weg: Politieke en economische uitdagingen’.

Dit onderdeel ging in op China’s gigantische economische groei en de groeiende rol van het land op het wereldtoneel. Dit blijkt niet uit het feit dat China territoriale claims ondersteunt met militaire middelen, maar ook uit recente bijdragen aan vredesmissies van de Verenigde Naties. Wordt China de nieuwe supermacht? Zal economische groei leiden tot sociale en politieke hervormingen? Is de sterkere positie van China een gevaar of een kans voor het Westen? Deze vragen kwamen aan bod in ‘China’s derde weg’.

Meer informatie over dit event kunt u vinden op de website van ‘A Struggle for Peace’.