Chimerica on the Road: debatten over China en de VS!

Op 6 november van dit jaar gaan de Amerikanen naar de stembus. Enkele weken daarvoor worden in Beijing in de Grote Hal van het Volk tijdens het 18e Nationale Congres van de Chinese Communistische Partij Xi Jinping en Li Keqiang gepresenteerd als de nieuwe leiders. Willem Post, (Senior Fellow Amerikaanse politiek aan Instituut Clingendael) en Henk Schulte Nordholt (sinoloog, zakenman en publicist), debatteren onderling én met het publiek over de complexe relatie tussen deze twee giganten.

Uitgangspunt hierbij is “Chimerica”, een samenvoeging van de twee grootste economieën ter wereld. In Chimerica hebben de partners een duidelijke rolverdeling: de een doet de inkopen en de ander zorgt voor het geld. Het huwelijk houdt nog stand, maar de wereldwijde crisis van 2008 heeft wel voor spanningen gezorgd. Amerika saneert en wil zijn eigen export bevorderen. China wil de binnenlandse bestedingen aanjagen en koopt in plaats van buitenlands schatkistpapier buitenlandse bedrijven. Hoe gaat de relatie tussen deze twee giganten zich verder ontwikkelen? Blijft Chimerica bestaan of wordt het een Chimera, en valt het net als dit mythologische wezen uit elkaar?

Het publiek bepaalt de vragen die aan de orde zullen komen. Dit kunnen vragen zijn van economische of militair strategische aard, maar ook van een heel andere orde. Bijvoorbeeld wie is Xi Jingping en wie zou hij liever als gesprekspartner hebben, Romney of Obama? Vragen te over!

Debat ingeleid door Willem Post en Henk Schulte Nordholt

Meer info? Neem contact op met Arjen Schutten (06-46363854)

Kansen Offshore Wind China: voorlichtingbijeenkomst 9 feb

Het China Expertise Centre organiseert samen met Agentschap.NL op donderdagmiddag 9 februari in Utrecht een informatiebijeenkomst over kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven op de Chinese offshore windenergiemarkt. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd als voorbereiding op een Nederlandse sectormissie offshore wind naar de provincie Jiangsu eind februari. Namens het China Expertise Centre zal sinoloog en ondernemer Henk Schulte Nordholt tijdens de bijeenkomst specifiek ingaan op de valkuilen bij het vermarkten van kennis in China.
Zie de uitnodiging hieronder voor meer informatie.

 

Succesvolle start China Expertise Centre Nieuwspoort

Dinsdagmiddag 4 oktober werd in Internationaal Perscentrum Nieuwspoort het China Expertise Centre gelanceerd met het symposium de “China Dream”. Dit symposium werd georganiseerd met medewerking van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en NL EVD Internationaal en werd bijgewoond door ruim tachtig vertegenwoordigers van bedrijfsleven en kennisinstellingen.
Het symposium stond geheel in het teken van de droom van de Chinese markt. Initiatiefnemer van het China Expertise Centre, Arjen Schutten,  verwees in zijn inleiding naar de Xinhai-Revolutie, die precies honderd jaar geleden plaatsvond en een einde maakte aan het eeuwenoude  Chinese keizerrijk. Met de val van het Chinese keizerrijk dachten westerse ondernemers eindelijk toegang te kunnen krijgen tot de Chinese markt. De praktijk bleek echter weerbarstig. Tot ver in de jaren ’90 was zaken doen in China vooral een zaak van lange adem.
Spreker Willem Post gaf een schets van het veranderende wereldtoneel. Ondanks het feit dat China en de Verenigde staten nu de belangrijkste politieke en economische spelers zijn, cijferde hij Europa nog niet weg.  Henk Schulte Nordholt ging concreet in op de droom van de Chinese markt die voor hem zelf als ondernemers ook werkelijkheid is geworden. China is hard bezig een eigen kenniseconomie op te bouwen zo betoogde hij, maar het land blijft het westen in de toekomst hard nodig hebben. Siebe Schuur,eveneens ervaringsdeskundige, deelde deze mening. Westerse bedrijven klagen vaak over de de extreme en soms ook oneerlijke concurrentie, maar dit geldt evenzeer voor de Chinese bedrijven zelf.
Het China Expertise Centre zal deze lezingen de komende periode door het hele land organiseren.Symposium ‘The China Dream’ 4 oktober Nieuwspoort

Bent u geïnteresseerd in de opkomst van China? Het China Expertise Centre organiseert in nauwe samenwerking met het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en NL EVD Internationaal op dinsdagmiddag 4 oktober het China-Symposium ‘The China Dream”. Deze middag is bedoeld voor ondernemers, medewerkers van kennisinstellingen en van ministeries die in hun werk veel met China te maken hebben.
Met de val van het Chinese keizerrijk, precies honderd jaar geleden, werd de basis gelegd voor het moderne China. Sindsdien droomden westerse ondernemers ervan toegang te krijgen tot deze haast mythische markt. Die droom is pas de laatste twintig jaar realiteit geworden. Blijft dit zo?