Kan China’s economische model de huidige financiële en ecologische crisis overleven?

De Chinese economische groei is sterk gedaald als gevolg van de internationale financiële crisis. De export is nog sterker gedaald en miljoenen arbeiders hebben hun baan verloren. In 2008 kondigde de Chinese overheid het eerste stimuleringsprogramma aan, waarvan de positieve effecten op dit moment zichtbaar beginnen te worden.

Maar kan China's exportmodel de crisis overleven? De binnenlandse consumptie groeit niet snel genoeg om dalende exportcijfers te compenseren en de huidige groei kan grotendeels worden toegeschreven aan het stimuleringsplan.

In deze lezing worden verschillende factoren geanalyseerd die erop wijzen dat het huidige groeimodel niet langer houdbaar is. Met name dalende buitenlandse investeringen in China, toenemende investeringen van China in het buitenland, een verzwakking van de financiële sector, noodzakelijke uitgaven voor sociale zekerheid en toenemende milieuproblemen zullen hun tol gaan eisen.

Zaken die verder aan bod komen: toenemend protectionisme, een revaluatie van de Renminbi en structurele zwakheden van China's kapitaal- en arbeidsmarkt. Het bevorderen van binnenlandse consumptie zal waarschijnlijk een meer duurzame optie zijn voor economische groei in China in de toekomst dan het vasthouden aan een focus op export.

Meer afbeeldingen: