Veranderende machtspatronen in watermanagement in Beijing

De oprichting van de Beijing Water Authority (BWA) weerspiegelt een veranderend machtspatroon in de hoofdstad van China: van gedecentraliseerd management naar gecentraliseerd management van water en sanitatie. Een paar jaar geleden heeft Beijing de beleidsstructuur rondom watervoorziening, watermanagement en sanitatie drastisch aangepast. De BWA is nu het enige orgaan dat betrokken is op gemeentelijk niveau en heeft verantwoordelijkheid op al deze vlakken.

Deze veranderingen vereisten een wijziging van de bestaande governance-structuur, waarin een hogere mate van integratie en het aanmoedigen van experimenteren centraal staan. Het ontwikkelde governance-model moest als voorbeeld te dienen voor andere steden in China, aangezien het efficiënter zou zijn dan oudere modellen waar verschillende overheidsorganen de verantwoordelijkheid rondom watergerelateerde vraagstukken deelden.

Gezien het acute watertekort en vervuilingsproblemen waar Beijing vandaag de dag mee geconfronteerd wordt is het maar de vraag hoe succesvol de hervormingen zijn geweest.

Meer afbeeldingen: