Onderwerpen: Management

De oprichting van de Beijing Water Authority weerspiegelt een veranderend governance-model, waarin overheidstaken en verantwoordelijkheden worden geconcentreerd in een enkel overheidsorgaan. Het is echter maar de vraag hoe succesvol het nieuwe model is.

Hoe kan Beijing een eco city van de toekomst worden? En hoe verschilt de aanpak met die van Rotterdam?